Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เดอมอนด์ Tag

ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก และทำให้หลายธุรกิจต้องประสบอุปสรรคครั้งใหญ่ แต่ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังเติบโตได้ดี เช่น ธุรกิจเพื่อสุขภาพ เนื่องจากผู้คนหันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น และอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งอยู่นอกเหนือความคาดหมายของคนทั่วไป นั่นคือสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจ รายงานจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า  ในปี 2563 ไทยส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (รวมทองคำไม่ขึ้นรูป) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,869 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำไม่ขึ้นรูป) สร้างมูลค่าการส่งออกรวม 4,936.00 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.43 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 แสดงให้เห็นถึงชื่อเสียงของอัญมณีและเครื่องประดับไทย เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก พร้อมทั้งการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันยังถือเป็นโอกาสที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ