Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย Tag

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ จัดงาน GIT Open House โชว์ศักยภาพงานบริการ มุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (Creating Trust and  Excellence) พร้อมเปิดตัว GIT Standard ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้แข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวว่า สถาบันได้จัดกิจกรรม GIT Open House เพื่อเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ มุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (Creating Trust and  Excellence) โดย GIT ได้มีการออกแบบและใช้โลโก้ใหม่ที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัย จดจำง่ายและเป็นสากล โดยการออกแบบโลโก้สื่อความหมายถึงภารกิจหลัก 6 ประการ