Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

อีพ็อกซี่ Tag

เฮงเค็ล กลุ่มเทคโนโลยีกาว ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกาวและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  โดยโซลูชั่่นเหล่านี้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการสัมผัสอาหารในระดับสากล และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ในปัจจุบัน กลุ่มเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็ล มีจำหน่ายแล้วทั่วโลก รวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในด้านความปลอดภัยของอาหาร เรามุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากสารเคมีต่างๆ ทั้งที่เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร (IAS) หรือสารที่ปนเปื้อนจากกระบวนการสังเคราะห์สาร (NIAS) โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและซัพพลายเออร์ต้องมั่นใจว่าสารที่เติมลงไปในกระบวนการผลิตนั้นไม่เกินค่ากำหนด เช่น ปริมาณของสาร NIAS ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ [caption id="attachment_25555" align="aligncenter" width="900"] นายแอนเดรียนโต้ จายาเปอร์น ประธาน บริษัท[/caption] ตัวอย่าง เช่น อีพ็อกซี่ไซเลน ซึ่งรวมถึง GLYMO และ GLYEO ซึ่งเป็นกาวสำหรับการยึดติดบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนสำหรับอาหารเคลือบลามิเนตที่ทนทานต่อการฆ่าเชื้อ และการบรรจุในอุณหภูมิที่สูง และในบางกรณียังใช้ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารสะดวกซื้อ ตามการแก้ไขระเบียบครั้ง