Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

อาหารบ้านๆ Tag

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” และ “จีซี” เปิดโครงการ เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ร่วมกันพัฒนาอาหารถิ่น และร้านอาหารชุมชนทั่วไทย พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกวิธี ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหารไทย (Gastronomy Tourism) [caption id="attachment_15777" align="aligncenter" width="900"] นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รมต.การท่องเที่ยวฯ พร้อมด้วยปลัดกระทรวง รองผอ. สำนักผู้ว่าการ ททท CEO GC ร่วมกับเหล่าเชฟประจำโครงการ[/caption] กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน”  โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้กับประเทศไทยในระดับมหภาคโดยยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจากระดับชุมชน เพื่อเป็นสิ่งชูโรงดึงดูดการท่องเที่ยว พร้อมสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม