Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

สุขภาพทางอารมณ์ Tag

สถานการณ์โรคระบาดส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคไทยในเรื่องการดูแลตัวเองและสุขภาพทางอารมณ์ผ่านการรับประทานขนมกรุบกรอบ ผลวิจัยล่าสุดของ Mintel แสดงให้เห็นว่าคนไทย 77%* หันมารับประทานขนมกรุบกรอบ** เพื่อเป็นการให้รางวัลตัวเอง ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 81% ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี นอกจากนี้ความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาด ประกอบกับวิถีชีวิตแบบคนเมืองที่เร่งรีบวุ่นวาย ยังส่งอิทธิพลต่อโอกาสในการรับทานขนมกรุบกรอบ ด้วยเช่นกัน  ภาวะ “เคี้ยวไปเรื่อย” หรือการรับประทานขนมกรุบกรอบระหว่างทำงาน ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว หรือระหว่างกิจกรรมยามว่างอื่น ๆ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภค 76% ทำเป็นประจำ พิมพ์วดี อากิลา นักวิเคราะห์ตลาดอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท Mintel Reports Thailand กล่าวว่า: “การรับประทานขนมกรุบกรอบเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคไทยชอบทำเพื่อฆ่าเวลาในระหว่างวัน จากผลการวิจัยผู้บริโภคของ Mintel Global ในปี 2564 พบว่าคนไทยมีการรับประทานขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มแทนอาหารมื้อหลักมากที่สุดเป็นอันดับสอง รองจากคนอินเดียเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่น ๆ