Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

สิทธิมนุษยชน Tag

คอลัมน์ เซาะร่องเสียง โดย นกป่า อุษาคเณย์ ตอนที่ตั้งวง Pussy Riot เมื่อปี ค.ศ.2011 สมาชิกในวงมีทั้งสิ้น 11 คน ทั้งหมดเป็นผู้หญิง สวมโม่งหลากสี เล่นดนตรี Punk Rock กีตาร์ ไมโครโฟน เบส และตู้แอมป์ เครื่องดนตรีน้อยชิ้น ท่วงทำนองที่เรียบง่าย ทว่าเร่าร้อน กระแทกอารมณ์ตามสไตล์ Punk บทเพลงเนื้อหาต่อต้านรัฐบาล โดยเฉพาะ Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซีย แต่หลังจากที่ Maria Vladimirovna Alyokhina (MASHA) และ Nadezhda Andreyevna Tolokonnikova (NADIA) รวมถึง Yekaterina

จากการแพร่ระบาดโควิด-19 นอกจากเป็นปัญหาด้านสาธารณะสุขแล้ว ยังเป็นตัวเร่งความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ผู้คนทั่วโลกกำลังยากจนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น เกิดความเครียดต่อประชาชนมากขึ้น อาจลามไปถึงเกิดความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงต่อเพศหญิง กระบวนการยุติธรรมยุคใหม่จึงจำเป็นตัวปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตามทันปัญหาในบริบทสังคมยุคปัจจุบันที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หันมาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 ผ่านการเสวนาออนไลน์ หัวข้อหลัก “การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน” (Enhancing Justice for People in the New Normal Era) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างเป็นตำราการบริหารงานยุติธรรมในยุคใหม่ จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ซึ่งครั้งนี้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และ เครือข่ายผู้บริหารหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on the