Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

สมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด Tag

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด มอบ E-Voucher (คูปองอิเล็กทรอนิกส์) มูลค่า 300 บาท ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มากิน เที่ยว พักผ่อน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดระยอง ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวดีมีคืน” แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดระยองจะเข้าสู่สภาวะปกติ สามารถท่องเที่ยวแบบ New Normal ได้ตามปกติแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้จังหวัดระยองมีอัตราการเดินทางเข้า - ออกของจังหวัดระยองอยู่ในระดับที่ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและการบริการเป็นอย่างมาก ททท. สำนักงานระยอง จึงได้ผุดแคมเปญเที่ยวดีมีคืนเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ช่วยเหลือ เยี่ยวยา ฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดระยอง นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่า