Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

สคบ. Tag

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา  รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้หารือร่วมกับ ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ผู้แทนสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ผู้แทนสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจประเมินราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ ผู้แทนสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไทย ณ ห้องประชุม 5 สคบ. โดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการพักชำระหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  การติดตามทวงถามหนี้และเบี้ยปรับ  และ การขอคืนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งแนวทางทั้งหมดยังอยู่ระหว่างพิจารณาหาข้อสรุปในรายละเอียดต่างๆ จากนั้นจะมีการแจ้งให้ทางผู้บริโภคทราบต่อไป