Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ Tag

อพท. ผุดแคมเปญ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์วิถีใหม่  “สุข โข ใจ ออนไลน์ ออนทัวร์” ประเดิมพาทัวร์ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านช่องทางออนไลน์แล้ววันนี้ ไลฟ์สดผ่าน FB Live  YouTube Clip Video  หวังสร้างเป็นโครงการต้นแบบ ยกระดับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ตอกย้ำเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก                       นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   อพท. ได้นำเทคโนโลยี มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ทุกหน่วยงานราชการนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาปรับใช้เป็น เครื่องมือของการทำงาน