Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงาน Tag

อะไรทำให้บริษัทหนึ่งเป็นที่สถานที่ที่คนอยากทำงานด้วย? นอกจากความมั่นคงของบริษัทแล้ว ในปัจจุบันโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาที่โลกต่างเผชิญกับ Double Disruption จากเทคโนโลยีและผลกระทบจากโรคระบาด ลักษณะธุรกิจและความสามารถด้านเทคโนโลยีของบริษัท เป็นอีกปัจจัยที่คนทำงานยุคนี้ยังมองหา จึงทำให้ LINE ประเทศไทย นั้นติด 1 ใน 10 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ทั้งยังมีเรื่องสวัสดิการและวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถสร้างไลฟ์สไตล์ Quality Work Life ให้แก่พนักงาน จนกลายเป็นแหล่งรวม New Blood คนทำงานเลือดใหม่ของวงการธุรกิจมากที่สุดแห่งหนึ่ง แต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง สิ่งสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นจาก “แนวคิดและวิถีการทำงานแห่งอนาคต” เป็น The Future of Work เป็นสภาพแวดล้อมที่สามารถสร้างคนให้ขับเคลื่อนทีมและขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้าอีกทอด ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับที่ดูเหมือนเร่งรัดให้เราในฐานะคนทำงานนั้นอยู่เฉยไม่ได้ ซึ่ง LINE ประเทศไทยเปิดโอกาสให้พนักงานทำงานไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตัวเองให้รู้กว้าง ต่อยอดจากสายงานที่ตัวเองทำและทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายในโปรเจ็คต่างๆ เกิดเป็นแนวทักษะแบบ