Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

นโยบายผู้สูงอายุในเกาหลี Tag

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แนะผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย จับตาตลาดสินค้าและบริการผู้สูงอายุในเกาหลี หลังพบมีแนวโน้มเติบโตสูงตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ เผยอาหาร สินค้าและบริการด้านสุขภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีโอกาสสูง นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า  รายงานจากทูตพาณิชย์ ณ กรุงโซล ระบุถึงโอกาสสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการทำตลาดในเกาหลี เพราะปัจจุบันเกาหลีกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และรัฐบาลเกาหลียังให้ความสำคัญกับดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ทำให้เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะศึกษาตลาดและวางแผนการส่งออกสินค้าเพื่อป้อนความต้องการของตลาดได้ สำหรับสินค้าและบริการที่มีโอกาส เช่น อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพ เครื่องสำอาง อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ เช่น เก้าอี้ เตียง ไม้เท้า รถเข็น เสื้อผ้า รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในปี 2562 จำนวนผู้สูงอายุในเกาหลี