Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

นิทรรศการภาพยนตร์ Tag

 “ธัชชา” วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Science Humanities and Arts)  ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานนิทรรศการภาพยนตร์ “Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย” ภายใต้โครงการแผนงานโครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย โครงการจัดทำชุดสารคดี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อปวงชนชาวไทย สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยภายในงานนอกจากการเปิดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภาพยนตร์ “Into Thai Films by TASSHA  ถอดรหัสหนังไทย" แล้วยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ