Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ธนาคารแห่งปี 2564 Tag

เผยผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี Bank of the Year ธนาคารกสิกรไทย ครองแชมป์ ธนาคารแห่งปี 2564 Bank of the Year 2021 วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2564 ประกาศผลการจัดอันดับ ธนาคารแห่งปี 2564 หรือ Bank of the Year 2021 โดยใช้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ในรอบปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563 มาพิจารณาจัดอันดับ ปรากฏว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี