Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ตรุษจีน 2564 Tag

คปภ. ส่งความสุขและความปรารถนาดี ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564 ขอให้ไหว้บรรพบุรุษและเฉลิมฉลองเทศกาลอย่างมีความสุข เตือนต้องไม่ประมาท เพราะอุบัติภัยเกิดขึ้นได้ ชวนทำประกันอัคคีภัยเพื่อความอุ่นใจ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมในทุกมิติของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายทั้งการจับจ่ายซื้อข้าว ซื้อของเพื่อประกอบพิธีกรรมตามประเพณีที่สืบทอดกันมา การจุดธูป จุดเทียน เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดประทัด จึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะอุบัติภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้สามารถเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยความอุ่นใจยิ่งขึ้น สำนักงาน คปภ. จึงแนะนำให้ประชาชนทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด (ไมโครอินชัวรันส์)