Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ตรวจ DNA Tag

นิติวิทยาศาสตร์ สร้างสุขให้ประชาชน ตรวจ DNA กว่า 8,900 ราย ได้สิทธิความเป็นคนไทยร้อยละ 80 ใช้แอปพลิเคชั่น “อยู่ไหน” ตามหาคนหาย ในวาระครบ 130 ปี กระทรวงยุติธรรม อยู่เคียงข้างประชาชนมาโดยตลอด ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้แก่ประชาชน” โดย พันตำรวจเอกทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล  ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ได้เปิดเผยถึงผลงานในการให้บริการแก่ประชาชนว่าสถาบันฯได้ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อำนวยความยุติธรรมและการทะเบียนราษฎร โดยได้ตรวจสารพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริการจากภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีกิจกรรมการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎร ไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ได้รับงบประมาณในการตรวจสารพันธุกรรมบุคคล ประมาณ 1,600 ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2559-2563 มีการตรวจสารพันธุกรรมบุคคลรวม 8,936 ราย