Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ Tag

อพท. ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นำร่องเปิดตัว 10 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน 3 จังหวัดแดนอีสานใต้ หวังใช้การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน เล็งขยายผลปี 64 พัฒนาเพิ่มอีก 5 กิจกรรม เพื่อครอบคลุม 5 จังหวัด ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ  รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า จากที่ได้มอบนโยบายให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 หรือ อพท. 2 ไปดำเนินการสำรวจศักยภาพและความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของพื้นที่และชุมชนในเขตภาคอีสานตอนใต้ จากข้อมูลพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่สามารถนำมาพัฒนายกระดับเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “การพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพราะมรดกทางภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ จึงมีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปได้ตามกาลเวลาและวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากเรานำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเข้ามายกระดับและพัฒนาให้เกิดเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวก็จะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  ประโยชน์ทางอ้อมคือทำให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งสิ่งนั้นถือเป็นความยั่งยืน” ทั้งนี้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

 “พิพัฒน์” ประกาศดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นอันซีนไทยแลนด์ ช่วยเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่เสิร์ฟตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ มั่นใจช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล ประเดิมชวนคนไทยและเอ็กซ์แพท เที่ยวเส้นทางแรก “คุ้งบางกะเจ้า”  เล็งหารือบริษัทนำเที่ยวช่วยศึกษาจัดทำเส้นทาง ขณะที่ อพท. ขานรับ เผยมี 80 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่พัฒนาเสร็จพร้อมขาย กระจายอยู่ทั่วประเทศ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะทูต นักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท (Expat) และคณะสื่อมวลชน   ที่เข้าร่วมกิจกรรม “เยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนยั่งยืนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมการท่องเที่ยว  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ให้คณะทูตและเอ็กซ์แพท  ได้สัมผัสประสบการณ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน นำร่องเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 6 เส้นทางของคุ้งบางกะเจ้าซึ่งมีความพร้อมตามมาตรฐานการท่องเที่ยว

อพท. ยกแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ตามมาตรฐาน Top 100 ประเดิมส่งชิง 2 แหล่งปีนี้ ในเวียง กับ เชียงคาน เป้าหมายเพิ่มอีก 4 แหล่งภายใน 5 ปี ย้ำมาตรฐานดังกล่าวคือความยั่งยืนที่จับต้องได้ และจะนำไปสู่ช่องทางการตลาดดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มาเยือน ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า ในปี 2563 อพท. ได้เตรียมส่งแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ 2 แหล่ง คือเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเข้าชิงรางวัล Sustainable Destinations Top