Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ Tag

“พิพัฒน์” ย้ำ ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบต้องอ้างอิงมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล ตอบโจทย์ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ปี 65’ สั่ง อพท. ปั้นเพิ่ม 50 ชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนมาตรฐานโลก เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ตอบนโยบาย BCG โมเดล เผยปัจจุบันมีแล้ว 12 ชุมชนในพื้นที่พิเศษ พร้อมเสิร์ฟตลาดคนไทยและชาวต่างชาติ  [caption id="attachment_25715" align="aligncenter" width="799"] พิพัฒน์ รัชกิจประการ[/caption] นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวหันมาให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องสุขอนามัยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนในทุกมิติมากขึ้น ซึ่งมิใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่เริ่มสนใจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น เนื่องจากผู้คนไม่พลุกพล่าน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม