Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

จิตติ จำเนียรไว Tag

เป็นอีกจังหวัดที่กำลังเนื้อหอม จากโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเดิมทีก็เป็นอีกเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้ว แต่ Meetthinks มาอุบลฯ ในคราวนี้ ได้เห็นมุมที่แปลกตาออกไป แม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่ก็เปี่ยมด้วยความหมาย และเป็นอีกครั้งที่เราได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ ในการสร้างสรรค์และพัฒนา ให้บ้านของตัวเอง มีความสวยงาม แปลกตา น่าเที่ยว น่าชม มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในตัวเมือง ซึ่งมีภาพที่สะท้อนวิถีชีวิตของการเดินไปข้างหน้า จนอาจจะหลงลืมความเป็นมาข้างหลัง หรือแม้แต่การยืนอยู่กับที่เพื่อไตร่ตรองถึงความงามที่มีอยู่ ภาพเขียนบนฝาผนังของอาคาร กระจายตัวอยู่ในมุมต่างๆ ในเมืองอุบลฯ ในโครงการ “อุบลสตรีทอาร์ตโปรเจค” (Ubon Street art Project)  เป็นโครงการโดยความร่วมมือของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าไทย จังหวัดอุบลฯ (YEC) และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่อุบลฯ (UYB) จัดทำภาพวาดศิลปะบนผนังในย่านเมืองเก่า เพื่อสร้างจุดเด่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับภูมิทัศน์ย่านเมืองเก่าให้ปลอดภัยขึ้น 6 ภาพนี้