Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงาม Tag

เพราะโลกใบนี้มีมากกว่า 1 สี เช่นเดียวกันคนเราก็มีมากกว่า หญิง และชาย สะท้อนให้เห็นถึงความหลายหลายที่มีอยู่มากมาย และเดือนมิถุนายนก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่กำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศที่เรียกกันว่า เกย์ไพรด์ (Gay pride) หรือ แอลจีบีทีไพรด์ (LGBT pride) โดยตลอดทั้งเดือนนี้ก็จะมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการยอมรับตัวตน ความมีเกียรติ ความเท่าเทียม และการสร้างการรับรู้ ของชาวแอลจีบีทีคิวพลัส (LGBTQ+) ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันในหลายๆ ประเทศ ก็เปิดกว้างและยอมรับมากยิ่งขึ้น เป่าลี่ หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอพพลิเคชั่น Blued (บลู-ดี) แอพฯ หาคู่ แบรนด์ระดับโลกที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมของความหลากหลายทางเพศที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า 63 ล้านคน เผยว่า Blued ได้ร่วมรณรงค์และส่งเสริมการยอมรับตัวเองและแสดงออกอย่างภาคภูมิใจในช่วง Pride 2021 นี้