Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ข้าวบุหรี่ Tag

“เมืองพริบพรี”  เป็นชื่อเรียกขานเพชรบุรีเมื่อครั้งสมัยอดีต หลายคนเพิ่งได้ยินคำ ๆ นี้ เมื่อละครพรหมลิขิตหยิบยกมากล่าวถึง ในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกันว่า “เพชรบุรี” เป็นเมืองขนมหวาน จากวัตถุดิบอันโดดเด่นของน้ำตาลโตนด แต่ของกินเมืองเพชรก็มีความเด็ดเป็นเอกลักษณ์มากกว่านั้น จนได้ชื่อว่า “เมืองสามรส” เพราะมีทั้ง “รสเค็ม” จากเกลือสมุทร จากการทำนาเกลือในเขตอำเภอบ้านแหลม ซึ่งกลายเป็นภาพความงดงามแปลกตาไม่เหมือนที่ไหน ตลอดสองฝั่งถนนเส้นทางคลองโคน บางตะบูน ไปจนถึงบ้านแหลม “รสเปรี้ยว” มาจากความหอมโดดเด่นของมะนาวเมืองเพชรบุรี ของดีประจำอำเภอท่ายางและอำเภอบ้านลาด รวมทั้ง “รสหวาน” ที่ทุกคนคุ้นเคย จากน้ำตาลโตนดคุณภาพดี หวานหอม โดยเพชรบุรีมีการปลูกต้นตาลมากที่สุดในประเทศไทย นำมาประกอบอาหารได้ทั้งคาวหวาน เรื่องราวความหลากหลายของวัตถุดิบของเมืองเพชรบุรียังไม่ได้จำกัดอยู่แค่ 3 รสชาติที่โดดเด่นนี้ และในปัจจุบัน “เพชรบุรี” ยังได้รับการยกย่องเป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” จาก UNESCO หากไปเยือนเมืองเพชรบุรี จึงต้องลองไปพิสูจน์ อาหารการกินที่หลากหลาย