Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ขอพักชำระหนี้ Tag

มาซาร์ส แนะ ผู้ประกอบการเช็คสถานภาพธุรกิจตนเอง ปรับแผน ปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ประกาศพร้อมให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจที่รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งด้านกฎหมาย ภาษี บัญชีและการเงิน เพื่อตรวจเช็คสถานภาพ ปรับแผนธุรกิจ และตัดสินใจว่า ในสภาวการณ์นี้ ควรไปต่อ หรือควรจะหยุด และพอเท่านี้   นายชัชวัสส์ เกรียงสันติกุล หุ้นส่วน บริษัท มาซาร์ส ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ยืดเยื้อยาวนานกว่าปีครึ่ง ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหลายแห่งต้องปิดตัวลงไป และยังมีอีกหลายกิจการที่ยังคิดไม่ตกว่าจะเลือกทางไหนดี จะสู้ต่อ ปิดตัวชั่วคราว หรือปิดกิจการไปเลย จากประสบการณ์ของมาซาร์ส ในการให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าธุรกิจที่เผชิญปัญหาจากปัจจัยต่าง ๆ โดยนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ