Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

การแข่งขัน Hackathon Tag

มีประเด็นที่น่าขบคิดว่า ประเทศไทยเรามีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ในขณะที่เรารู้สึกว่า TravelTech มีผลอย่างมากต่อการเติบโตของการท่องเที่ยว แต่ธุรกิจ TravelTech ในเมืองไทย ยังมีสัดส่วนแค่ 0.3% ของโลก ซึ่งมีจำนวนของธุรกิจ TravelTech อยู่ประมาณ 2,039 ราย นั่นหมายความว่า ธุรกิจ TravelTech ที่มีบทบาทกับการท่องเที่ยวไทย ยังเป็นของต่างชาติ นี่คือปัจจัยสนับสนุนหลักของการเติบโตของ travel tech startup ในยุคที่โลกดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนผันรูปแบบการทำธุรกิจ จึงทำให้เกิดโครงการที่น่าสนใจขึ้น นั่นคือโครงการ HackaTravel เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ออกมาประชันเดียเจ๋งๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว โดยล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  ร่วมกับ เทคมีทัวร์ (TakeMeTour)