Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

การออกแบบพื้นที่แห่งโลกอนาคต Tag

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนวัตกรรมการอยู่อาศัย โดย ‘เอพี ดีไซน์ แล็บ (AP Design Lab)’ แล็บเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาฯ ชวนนิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ปล่อยของ โชว์ไอเดียเด็ดไปกับการประกวดออกแบบ ภายใต้แนวคิด ‘NEW GEN NEW TREND’ เฟ้นหาสุดยอดไอเดียที่ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตของกลุ่มนิวเจเนอเรชั่น โดยผลงาน “MULTIPLE LIVING SPACES IN CO-LIVING SPACE” ของนายธรณ์นนท์ พีระญาณ์โกเศส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยไอเดียที่แก้ข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ด้วยแนวคิดการใช้พื้นที่บนอากาศจนเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่นำมาซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากขึ้น นายประจักษ์