Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

การทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ Tag

เราเชื่อว่า ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องพูดย้ำกันแบบซ้ำๆ และต้องดำเนินด้วยการลงมือทำ ในทุกภาคส่วน เด็กในสมัยก่อนอาจจะถูกสอนให้รู้จักการทิ้งขยะอย่างเป็นที่เป็นทาง แต่นั่นก็อาจจะไม่เพียงพอเสียแล้วสำหรับโลกในวันนี้ ข้อมูลจากธนาคารโลกในปี 2560 พบว่า ประเทศทั่วโลกสร้างขยะรวมกันถึง 2.01 พันล้านตัน โดยเป็นพลาสติก 11% และเป็นขวด PET 1% ขยะทั้งหมดสามารถนำไปรีไซเคิลได้เพียง 16% หรือคิดเป็น 323 ล้านตันเท่านั้น สำหรับประเทศไทย ในปี 2561 มีปริมาณขยะประมาณ 27.8 ล้านตัน พบพลาสติกในขยะชุมชนประมาณ 2 ล้านตัน แต่สามารถนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก ส่วนที่เหลือจะกลายเป็นขยะพลาสติก 1.5 ล้านตัน ประกอบด้วยถุงพลาสติกประมาณ 1.2 ล้านตัน ที่เหลือเป็นพลาสติกอื่นๆ