Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

การจัดการระบบนิเวศป่าพรุ Tag

แม้ว่าช่วงนี้เราจะยังออกเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้ แต่ไฟของนักเดินทางก็ยังไม่มอดดับ  เพราะยังมีช่องทางการเปิดโลกด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ นำเสนอมาให้รับชมผ่านโลกโซเชียลในมือของทุกคน เนื่องด้วยวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันป่าไม้โลก (International Day of Forests) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) จึงใช้โอกาสนี้เผยแพร่สารคดี “พรุบ้านฉัน” ที่นักแสดงหนุ่ม อนันดา เอเวอริงแฮม และชาวบ้านบริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความสำคัญของป่าพรุที่มีต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ และสัตว์ป่า รวมถึงประโยชน์ของป่าพรุในการกักเก็บคาร์บอนซึ่งช่วยในการลดโลกร้อนและการเป็นเกราะป้องกันภัยทางธรรมชาติ โดย “อนันดา เอเวอริงแฮม” ได้ลงพื้นที่ลุยป่า “พรุควนเคร็ง” นครศรีธรรมราช ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตของชาวบ้านรอบป่าพรุ ที่มีการพึ่งพิงธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งทำกินสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านสารคดีพรุบ้านฉัน ตีแผ่แง่มุมสำคัญช่วยลดโลกร้อน สารคดีพรุบ้านฉัน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ดำเนินโครงการโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ