Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

กฟภ. Tag

กฟภ.นำร่อง ใช้หม้อแปลงอัจฉริยะซับเมอร์ส นำสายไฟลงดินทั้งระบบถนนช้างม่อย ตลาดวโรรส นครเชียงใหม่ ตามโครงการ “นครเชียงใหม่เมืองสวยไร้สาย” เพิ่มพื้นที่ทางเท้าให้พี่น้องประชาชนสร้างความมั่นคงปลอดภัย เพิ่มทัศนียภาพสวยงาม ส่งเสริมการค้าขาย ปรับทัศนียภาพส่งเสริมเป็น Smart City ตามวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่สร้างสรรค์องค์กรให้มีความทันสมัย เป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืน มีนโยบายผลักดันเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองสวยไร้สาย นำสายไฟฟ้าและหม้อแปลงซับเมอร์สลงดินในถนนสายสำคัญๆ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ สร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความเสถียร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินทางเข้าสู่นครเชียงใหม่ ที่ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวต้นๆ ของโลก จากนโยบายดังกล่าวของ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม สร้างความพึงพอใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ในการนำสายไฟฟ้าลงดินทั้งระบบ เพื่อการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับถนนสายสำคัญๆ ในนครเชียงใหม่