Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

มาซาร์สฯพร้อมให้คำปรึกษาการปรับตัวขององค์กรธุรกิจรับกฎหมายฉบับใหม่

มาซาร์สในประเทศไทยเตรียมเสริมการบริการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้ได้รับประโยชน์จากการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ประกาศใช้เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับล่าสุดจะช่วยผ่อนปรนข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ เพื่อเอื้อให้การจัดการธุรกิจมีความคล่องตัวและสามารถทำการควบรวมตลอดจนซื้อกิจการได้ง่ายขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้ประกาศและเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยประมวลกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการตามแผนการสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงกว่าเดิมจากช่วงปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทมาซาร์สในประเทศไทยตระหนักถึงความจำเป็นที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดทางกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงเตรียมพร้อมการบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้เข้ากับบริบทของกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม การให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของทางมาซาร์ส จะช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจในรายละเอียดของตัวบทกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม  และดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้ได้สอดคล้องและรองรับกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้

นายชัชวัสส์ เกรียงสันติกุล หุ้นส่วน บริษัท มาซาร์ส ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดของประเทศไทยจะทำให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกฎหมายที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ได้ผ่อนปรนระเบียบกำหนดเดิมในรายละเอียดต่างๆ อาทิ เช่น การลดจำนวนผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้น การลดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นการนำเสนอการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลดความซับซ้อนในการดำเนินงานต่างๆ ในภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนต่าง ๆ จะทำให้บริษัทต่างๆ ที่ต้องการควบรวมและเข้าซื้อกิจการเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจคล่องตัวขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะสอดคล้องกับกระแสการควบรวมกิจการซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น

“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะเอื้อประโยชน์สำหรับนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการผ่อนปรนกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น โดยมีกฎระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมายน้อยลง มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม เราอยากแนะนำให้บริษัทจดทะเบียนได้ทำการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับบริบทของกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีได้อย่างเต็มที่”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของประเทศไทยถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย โดยลดขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายที่ซับซ้อนออกไป เพิ่มความคล่องตัว และทำให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำลง

นับเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจในประเทศไทยจากการที่มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและนวัตกรรมในภูมิภาค องค์กรธุรกิจควรได้รับการสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมนี้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

เกี่ยวกับมาซาร์ส:

มาซาร์สเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี การบัญชี ที่ปรึกษา ภาษี และการบริการด้านกฎหมาย มีการดำเนินงานในกว่า 95 ประเทศและดินแดนทั่วโลก บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 47,000 คน ทั่วโลก โดยมีทีมงานกว่า 30,000 คนที่ร่วมมือในเครือข่ายการดำเนินงานของมาซาร์ส และอีกกว่า 17,000 คนของมาซาร์ส ในภูมิภาคอเมริการเหนือ มาซาร์สจึงสามารถช่วยเหลือลูกค้าทุกขนาดองค์กร ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานและการขยายธุรกิจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mazars.com

เกี่ยวกับมาซาร์สในประเทศไทย:

มาซาร์สในประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการบัญชี การตรวจสอบบัญชี ภาษี กฎหมาย และ ที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 350 คน โดยมีทีมที่ปรึกษาอาวุโสชาวไทย อังกฤษ ดัตช์ อินเดีย เยอรมัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม และเกาหลี ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศไทยและบริษัทที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mazars.co.th

Post a comment

nineteen − 10 =