Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

“กรมเจ้าท่า” เผยแผนวิเคราะห์สิ่งล่วงล้ำลำน้ำผิดกฎหมาย

“กรมเจ้าท่า” วางแผนนำเทคโนโลยี ภาพถ่ายทางอากาศ ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ สร้างอุปสรรคการเดินเรือ ลดประสิทธิภาพการระบายน้ำ เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบคุมเข้ม นำร่องแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากน้ำ-เชียงราก หากพบสิ่งปลูกสร้างมีความผิดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย สั่งดำเนินคดีรื้อถอน เพื่อความปลอดภัยในระบบการขนส่งและระบายน้ำ พร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสองฝั่งแม่น้ำ และชายฝั่งทั่วประเทศ 

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำของประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบเส้นทางน้ำ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ ในทุกลำน้ำของประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายในอดีต พร้อมดำเนินการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่จริงว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างอาคารที่เป็นลักษณะกีดขวางทางน้ำ  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมของประเทศ

ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะตามเส้นทางลำน้ำ และชายทะเล ก่อให้เกิดสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือ สิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ซึ่งกรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (สปว.) มีแผนการดำเนินรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยใช้อำนาจในการเข้าไปตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง หากเข้าข่ายกระทำความผิด จะดำเนินคดีและรื้อถอนสำหรับสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพระยา  และแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ และการไหลของกระแสน้ำให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งการจัดระเบียบสองฝั่งแม่น้ำ ให้เกิดทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อริมแม่น้ำ

“ในแผนการดำเนินงาน เพื่อป้องกันมิให้มีการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำและชายฝั่ง ดังนั้นข้อมูลที่ได้มา จะทำการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ ว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่ใดบ้าง จะช่วยให้การบริหารงานการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว ถูกต้องและเป็นธรรม ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว” นายภูริพัฒน์ กล่าว

สำหรับแผนการปฏิบัติการเชิงรุก กรมเจ้าท่าจะเริ่มเข้าไปตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุปสรรค และกีดขวางทางน้ำ ประเภทซากเสา หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีความชำรุดและไม่มีผู้ดูแล ส่งผลต่อการเดินเรือและการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่พื้นที่ปากน้ำจ.สมุทรปราการ ถึงสะพานเชียงราก ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก จ.ปทุมธานี หากพบว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยง และมีผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อการเดินเรือและการไหลของกระแสน้ำ กรมเจ้าท่าจะเข้าไปทำการตรวจสอบ รื้อถอนและดำเนินคดีกับสิ่งล่วงล้ำที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับแม่น้ำสายหลักของระบบขนส่ง เพื่อประโยชน์กับประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ

Post a comment

seventeen − 16 =