Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

Made in Bangkok คัด 100 ของดี CI สะท้อนเอกลักษณ์เมืองกรุง

เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ สำหรับใครที่อยากจะหาของฝากจากกรุงเทพฯกลับไปฝากคนที่บ้านในต่างจังหวัด สิ่งที่ซื้อหาได้ง่ายในสนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองก็คือโดนัทยี่ห้อดัง ในช่วงหนึ่งจึงเห็นทุกคนต้องหอบหิ้วเจ้ากล่องโต ๆ นี้กันจนสงสัยว่า แล้วกรุงเทพเราไม่มีอะไรที่เป็น Bangkok Brand บ้างเลยหรือ

ตอบได้ว่ามี และมีอีกมากมายนัก แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดหรือขยายตลาดเท่าที่ควร 

หากไม่ได้เข้าไปสัมผัสตามชุมชนต่าง ๆ ก็จะไม่รู้เลยว่า กรุงเทพเรามีตัวตนซ่อนอยู่ในข้าวของเครื่องใช้ อาหารการกิน ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ หรือ “Coporate Identity” หรือ CI

ก่อนจะตามไปหา CI ของดีแต่ละชุมชนในกรุงเทพฯ อยากชวนไปเดินชมงาน Made in Bangkok (MIB) ที่รวบรวม 100 สิ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์แห่งบางกอกมาไว้ในงานเดียว

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยมรดกทางภูมิปัญญาประกอบกับความร่วมสมัย สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยมีสินค้าและบริการที่น่าสนใจกระจายตัวอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ 50 เขต มีศักยภาพพร้อมต่อยอดออกสู่ตลาดในวงกว้าง เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสริมความแข็งแกร่งจากชุมชนฐานราก นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ กรุงเทพมหานคร  Made in Bangkok เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ในด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ และการลงทุน เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ รวมทั้งการยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้

“สินค้าและบริการ Made in Bangkok จะทำหน้าที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว ในฐานะที่กรุงเทพมหานคร เป็นเป้าหมายอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ที่วันนี้ทุกคนจะได้ชื่นชม อัตลักษณ์แห่งกรุงเทพมหานคร ผ่านสินค้าและบริการถึง 100 รายการ จาก 50 เขต ที่มารวมตัวกันในงานนี้ ” นายศานนท์ กล่าว 

          

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนชุมชน ทุนสังคม ตลอดจนพัฒนาการรวมตัว รวมกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาในทุกด้าน

โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ กรุงเทพมหานคร Made in Bangkok ดำเนินการตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของสินค้าและบริการในชุมชนต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่สนใจ และได้เกิดการตอบรับจากตลาดในวงกว้าง สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน โดยมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่ต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

 

ภายในโครงการพัฒนาสินค้าและบริการ กรุงเทพมหานคร Made in Bangkok สำนักงานส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้จัดทีมงานพร้อมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและศักยภาพของสินค้าและบริการในชุมชน ต่างๆ ทั่วทั้งกรุงเทพฯ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดเป็นสินค้าสร้างสรรค์ ปัจจุบันมีสินค้าสร้างสรรค์รวมทั้งบริการภายใต้ตราสัญลักษณ์ Made in Bangkok จำนวน 100 รายการ จาก 50 เขต

 

สำหรับงาน Made in Bangkok: สินค้าสร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร จัดแสดงสินค้าและบริการจากชุมชนต่าง ๆ ใน 50 เขต รวมจำนวน 100 ชิ้น โดยแต่ละชิ้น สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ในแง่มุมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการร่วมคิดร่วมพัฒนาร่วมกับสมาชิกชุมชน มีความทันสมัย ใช้งานได้จริง สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

สามารถจาะตลาดได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบด้วย 5 ประเภทสินค้าและบริการ คือ 1.อาหารและเครื่องดื่ม 2. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก 4.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และ 5.บริการต่าง ๆ 

ทั้งนี้ คาดว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะขยายการรับรู้สินค้าและบริการในโครงการ Made in Bangkok ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนต่าง ๆ  สร้างการเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนินโครงการต่อจากนี้ จะทำการผลักดันสินค้าสู่ช่องทางการจำหน่ายที่แพร่หลาย รวมทั้งสนามบิน โดยในปีต่อไปคาดว่าจะเพิ่มจำนวนสินค้าในโครงการ Made in Bangkok ได้ปีละ 10 รายการ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าชมงาน“ Showcase สินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ Made in Bangkok ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 – 20.30 น. ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า และลานไลฟ์สไตล์ สเปซ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: MIB – Made in Bangkok

 

Post a comment

15 − one =