อินดี้โบราณ แรงบันดาลใจ ใน “เฮือนคำมุ”

หลายคนเคยเห็นควาย เคยเห็นมูลควาย เคยเห็น … อ่านเพิ่มเติม อินดี้โบราณ แรงบันดาลใจ ใน “เฮือนคำมุ”