Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เฮงเค็ล ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 50 ปี พาพนักงานทำงานเพื่อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย ทุ่มเทเวลากว่า 160 ชั่วโมง ในการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำทีมโดยฝ่ายการเงินของบริษัท ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของบริษัทและการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี

“พวกเราทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโลกใบนี้เพื่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคต การร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อดูแลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่านั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการกระทำหลายอย่างที่เราได้ทำเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพื่อให้ได้สิ่งดีๆกลับมาสู่ชุมชนของพวกเรา” แอนเดรียนโต้ จายาเปอร์นา ประธานบริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าว

พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ร่วมทำกิจกรรมหลักๆ 3 อย่างด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ทำร่วมกับศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENAC) และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทำการขุดโป่งเทียม เพื่อเป็นการเสริมแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นให้กับสัตว์และต้นกล้า

นอกจากนี้ เหล่าบุคลากรยังได้เรียนรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของช้างที่มีต่อระบบนิเวศและอาหารของช้าง อีกทั้งยังได้เรียนรู้การทำปุ๋ยจากมูลช้าง

วรางคณา ศิริโยธิพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและกำกับดูแล เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้ตระหนักถึงทรัพยากรของโลกใบนี้ และช่วยกระตุ้นให้เรายอมรับในแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆที่มีความห่วงใยธรรมชาติ ขยายออกไปสู่ภายนอกและเราทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพื่อคนรุ่นหลังได้”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ จัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นบ้านของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกหลากหลายสายพันธุ์ อุทยานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้ประกาศเป็นมรดกโลกโดย UNESCO

Post a comment

18 − seventeen =