Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เปิดตัว 10 ชุมชนเข้มแข็ง โครงการสลากสร้างสรรค์ฯ ปี 4  

29 มิถุนายน 2565 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัว 10 ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 4 เดินหน้าลงพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนสร้างสรรค์ทั่วประเทศ ต่อยอดขับเคลื่อนรวมถึงบริหารจัดการชุมชน ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความเข็มแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมอาชีพ ให้กับชุมชนสลากสรรค์สร้าง และขยายผลการสร้างรายได้ในระยะยาว ผ่านแนวคิดในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริการชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างรายได้ให้กับชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคงยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังก่อเกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อไม่ให้สูญหายไปกับวิถีสังคมในปัจจุบัน โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 มีโครงการที่ได้รับการพัฒนาแล้วทั้งหมด 27 ชุมชน สำหรับปี 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 10 ชุมชน ที่ผ่านมาได้ผลการตอบรับอย่างดี ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว ช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างหนัก เราได้สร้างสรรค์วิธีการ และการดำเนินการ รวมถึงหาช่องทางการค้าให้กับชุมชนต่าง ๆ  เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการซ่อม – สร้าง – เสริม ชุมชนให้แข็งแกร่งพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคต่อไปของความปกติใหม่  และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้เข้าไปช่วยในเรื่องของพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และการทำแค็ตตาล็อกสินค้าสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtuber เพื่อช่วยในการสร้างได้ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างเนื่องและยั่งยืน

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีการลงพื้นที่ไปแล้ว 10 ชุมชน ประกอบด้วย 1.ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร 2.ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3.ชุมชนสมหวังที่วังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี 4.ชุมชนบ้านแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม  5.วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง สวนหลังบ้าน จังหวัดราชบุรี 6.ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี 7.วิสาหากิจชุมชนวัลลภาฟาร์ม จังหวัดลพบุรี 8.ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ 9.ชุมชนต้นแบบวิถีโบราณบ้านปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก และ 10.ชุมชนบ้านโนนดู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ และได้พัฒนาเบื้องต้นไปแล้ว

“เราหวังเพียงแค่ต้องการให้ชุมชนต่าง ๆ ได้มีการเติบโต และสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งสืบสานในเรื่องของเอกลักษณ์พื้นถิ่นของตนไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถในการค้าขายสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่าย ให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสังคม และเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป” ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกล่าวปิดท้าย

Post a comment

18 + 12 =