Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

GLO เชิญชม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 1 – 6 โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 1 – 6 โชว์ความสำเร็จจากโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน 57 แห่ง ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ขยายผลสู่ตลาดในวงกว้าง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ เสริมรากฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนาชุมชนแห่งใหม่ต่อเนื่อง เชิญผู้ที่สนใจ ชม ช้อป ชิมเมนูไฮไลท์เด็ดจากแหนมเห็ด ทุเรียนกวน ปลาซิวกรอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์สมุนไพรสามรสพลังงานต่ำ ผลงานการต่อยอดของดีวิถีไทย ในวันที่ 2 – 3 ก.ค. นี้ ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า GLO ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนมาตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์  “องค์กรสลากมุ่งเน้นนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมเป็นที่ยอมรับของประชาชน” โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ

วิธีการและหลักคิดในการพัฒนา คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการที่มีเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรและเครือข่ายที่ปรึกษา บูรณาการความร่วมมือผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุขจากความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กลับไปทำงานหรือประกอบอาชีพที่บ้านเกิด กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดหรือการเล่นพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน และอื่น ๆ

รูปแบบการดำเนินงานในโครงการ  ประกอบด้วย การพัฒนาชุมชน การผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักเพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้

GLO ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางและพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสถานที่แสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังวันออกสลาก 2 วัน ของทุกงวด และมีการจัดทำ E-Catalogue นำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการเด่นของชุมชนที่เข้า ร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปีที่ 1 – 5 และจะดำเนินการต่อเนื่องในปีที่ 6 เพื่อผลักดันและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต่อยอดให้เป็นชุมชนต้นแบบเข้มแข็ง  นำไปสู่การพัฒนาความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยโครงการฯ ในปีที่ 6 นี้ เพิ่มการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน ตั้งแต่ปี 1 – 6 ทั้งหมดรวม 57 ชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ กล่าวอีกว่า การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 1 – 6 จัดแสดงผลงานจากชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการท่องเที่ยว นำมาจัดแสดงต่อประชาชนโดยทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนนั้น ๆ สำหรับโครงการในปีที่ 6 ประจำปี 2567 สำนักงานสลากฯพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ  ได้ลงพื้นที่สำรวจใน 10 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และทำการคัดเลือก 3 ผลิตภัณฑ์ ต่อชุมชน

“โดยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจถือเป็นไฮไลท์ที่ผู้เข้ารวมชมนิทรรศการครั้งนี้ต้องไม่พลาด อาทิ เม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านหาดไก่ต้อย และ ปลาซิวแก้วจากเขื่อนสิริกิติ์ ผลิตภัณฑ์จาก จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการแนะนำให้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปลาซิวกรอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์สมุนไพรสามรสพลังงานต่ำ นอกจากนี้ยังมี ไข่ไก่เสริมไอโอดีน จากสหกรณ์เกษตรคนรุ่นใหม่ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นฟาร์มไข่ไก่เสริมไอโอดีนแห่งแรกของประเทศไทย และ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและของที่ระลึกจากมาลัยไม้ไผ่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนผู้ไทที่มีความงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จาก จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานสามารถทดลองชิมและชื่นชมผลิตภัณฑ์ได้” รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์

สำหรับงานในครั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์และบริการจากชุมชนจำนวน 33 บูธเข้าร่วมแสดงผลงานและการจำหน่ายสินค้า โดยคาดว่าภายในปี 2569 จะทำการขยายผลิตภัณฑ์ในโครงการฯได้ครอบคลุม 77 ชุมชน ภายในปี 2569

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชม ชิม และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีที่ 1 – 6 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

Post a comment

four × 5 =