Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

แฟ็คทอรี่ทอล์ค เดินหน้าขยาย It Solution ยกระดับธุรกิจด้านสุขภาพ

แฟ็คทอรี่ทอล์ค เตรียมขยายบริการด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลโซลูชั่นที่จะช่วยยกระดับวงการชีววิทยาศาสตร์และธุรกิจด้านสุขภาพของไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมวางกลยุทธ์ให้ไทยให้เป็นศูนย์กลางการขยายธุรกิจไปทั่วโลก

แฟ็คทอรี่ทอล์ค ผู้ให้บริการด้านไอทีโซลูชันและบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการกำกับดูแลคุณภาพในธุรกิจเภสัชกรรมและชีววิทยาศาสตร์ ประกาศขยายการดำเนินงานของแบทช์ไลน์(BatchLine) บริษัทลูกที่อยู่ในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลโซลูชั่นให้บริษัทผู้ผลิตต่างๆ ที่ต้องมีการดำเนินงานตามระเบียบข้อบังคับด้านคุณภาพ’GxP’  และต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

นายเดวิด โฮลท์ กรรมการผู้จัดการของแฟ็คทอรี่ทอล์คกล่าวว่าโครงการไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แวดวงชีววิทยาศาสตร์และเภสัชกรรมของประเทศไทยเกิดการพัฒนาและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บริษัทเล็งเห็นโอกาสอันดีจากนโยบายดังกล่าว จึงต้องการใช้ความชำนาญด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนผ่านจากระบบดั้งเดิมสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างมีกลยุทธ์ โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการให้บริการด้านซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions) สำหรับแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์การแพทย์ เซลล์และยีนบำบัด และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ อันเป็นภาคธุรกิจเป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0

แฟ็คทอรีทอล์ค เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2547 โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ไอทีและบริการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตาม GxP หรือกฎข้อบังคับด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่นเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์การแพทย์ ยาสมุนไพร เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เครื่องสำอาง และอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ หลักปฎิบัติด้าน Good ‘x’ Practices ( GxP) ได้แก่ แนวทางการผลิตที่ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม (GMP) แนวทางการจัดทำห้องปฏิบัติการที่ดี เพื่อป้องกันการเจือปน กันเชื้อโรคที่อาจเข้ามาห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice) และแนวทางการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี เพื่อการติดตามปรับปรุงคุณภาพ และเทคนิคในการพัฒนาที่ทดลองเกี่ยวกับยาและสารประกอบอื่น ๆ (Good Clinical Practice) เป็นต้น  ดังนั้น แฟ็คทอรี่ทอล์ค จึงมีเป้าหมายที่จะ

ช่วยให้บริษัทต่างๆ เหล่านี้ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคได้ยกระดับการดำเนินงานโดยนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นโครงการที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีความคืบหน้าไปอย่างมาก รวมถึงมาตรการด้านภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ช่วยลดภาษีสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และมาตรการจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทย ทำให้เราได้ประโยชน์ในส่วนนี้ในช่วงปีแรกของการดำเนินงาน มาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เราสามารถเริ่มลงทุนและขยายธุรกิจซอฟต์แวร์ของเราในภูมิภาค” นายโฮลท์กล่าว

โครงการไทยแลนด์ 4.0 ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสการลงทุน และต้องการจะใช้ประโยชน์จากมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติของ BOI เพื่อขยายการดำเนินงานและให้บริการแก่ลูกค้าเป้าหมาย

ทั้งนี้ แฟ็คทอรี่ทอล์คจะขยายการดำเนินงานโดยผ่านบริษัทแบทช์ไลน์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ให้บริการด้านซอฟท์แวร์และโซลูชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิตที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องดำเนินงานตามหลัก GxP ทั้งรายเก่าและรายใหม่ การให้บริการของแบทช์ไลน์จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนระบบการผลิต จากวิธีการแบบดั้งเดิมที่ยังต้องใช้กระดาษไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อันทันสมัยได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว โดยจะนำเสนอโซลูชันเชิงดิจิทัลที่ก้าวล้ำบนระบบคลาวด์ ซึ่งจะทำให้ลดความซับซ้อนลง และเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ด้วยการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานมาสู่ระบบดิจิทัลนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ทั้งยังช่วยขยายโอกาสการส่งออกเนื่องจากสามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติสากลของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลจะครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพไปจนถึงการจัดจำหน่าย

นายโฮลท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาอุตสาหกรรม GxP อย่างเวชภัณฑ์ต้องเผชิญความท้าทายในการปรับสู่ยุคดิจิทัลเนื่องจากระบบซอฟต์แวร์แบบเดิมมีต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น แฟ็คทอรี่ทอล์คโดยแบทช์ไลน์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นระดับโลกในราคาที่ย่อมเยากว่ามานำเสนอให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ต้อง

ได้รับการควบคุมให้สามารถได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่จะทำงานบนทั้งระบบคลาวด์และ Internet of Things (IoT) เป็นหลักจึงลดภาระเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ได้ประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ของแบทช์ไลน์ ประกอบด้วยโซลูชันดิจิทัลสำหรับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ กระบวนการการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทลดขั้นตอนงานด้านเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจะแปลงกระบวนการผลิตทั้งหมดให้เป็นระบบดิจิทัล มีระบบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ โดยอัตโนมัติ และมีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมด เป็นไปตามข้อกำหนด GxP

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ขยายฐานธุรกิจของแบชท์ไลน์ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล ด้วยประสบการณ์และความชำนาญจากการทำงานระดับสากลทั้งในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอเครื่องมือและโซลูชันต่างๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะขยายการดำเนินงานของแบชท์ไลน์ในประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรองรับการขยายธุรกิจไปทั่วโลก” นายโฮลท์กล่าว

ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะจัดหาเครื่องมือและจัดวางกลยุทธ์เชิงดิจิทัลที่เหมาะกับภูมิภาคส่วนนี้ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Factorytalk ดูได้ที่ https://factory-talk.com/ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BatchLine ดูได้ที่ https://www.batchline.com/ 

เกี่ยวกับแฟ็คทอรี่ทอล์ค

บริษัทแฟ็คทอรี่ทอล์ค เป็นผู้นำด้านไอทีโซลูชันและผู้ให้บริการให้คำปรึกษาชั้นนำด้านการกำกับดูแลคุณภาพในธุรกิจเภสัชกรรมและชีววิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้หลักปฏิบัติด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล GxP ได้แก่เภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์และยีนบำบัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาสมุนไพร เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เครื่องสำอาง และอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีบริษัทลูกอย่างแบชท์ไลน์เป็นผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์ ที่จะเข้ามาแทนที่การบันทึกด้วยเอกสารแบบElectronic Batch Record (EBR) ทั้งหมด  ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทุ่นค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ รวมทั้งการกระจายสินค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทแฟ็คทอรี่ทอล์คมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานทั่วภาคพื้นเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกาที่ประจำอยู่ในสำนักงานในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และเมืองแดร์สเบอรี สหราชอาณาจักร ปัจจุบันบริษัททำงานให้กับลูกค้ากว่า 200 รายทั่วโลก โดยนำเสนอบริการการตรวจสอบความถูกต้อง บริการให้คำปรึกษา และการวางระบบสำหรับบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ GxP องค์กรของรัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ 

แฟ็คทอรี่ทอล์ค เตรียมขยายบริการด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลโซลูชั่นที่จะช่วยยกระดับวงการชีววิทยาศาสตร์และธุรกิจด้านสุขภาพของไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมวางกลยุทธ์ให้ไทยให้เป็นศูนย์กลางการขยายธุรกิจไปทั่วโลก

แฟ็คทอรี่ทอล์ค ผู้ให้บริการด้านไอทีโซลูชันและบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการกำกับดูแลคุณภาพในธุรกิจเภสัชกรรมและชีววิทยาศาสตร์ ประกาศขยายการดำเนินงานของแบทช์ไลน์(BatchLine) บริษัทลูกที่อยู่ในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลโซลูชั่นให้บริษัทผู้ผลิตต่างๆ ที่ต้องมีการดำเนินงานตามระเบียบข้อบังคับด้านคุณภาพ’GxP’  และต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

นายเดวิด โฮลท์ กรรมการผู้จัดการของแฟ็คทอรี่ทอล์คกล่าวว่าโครงการไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แวดวงชีววิทยาศาสตร์และเภสัชกรรมของประเทศไทยเกิดการพัฒนาและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บริษัทเล็งเห็นโอกาสอันดีจากนโยบายดังกล่าว จึงต้องการใช้ความชำนาญด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนผ่านจากระบบดั้งเดิมสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างมีกลยุทธ์ โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการให้บริการด้านซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions) สำหรับแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์การแพทย์ เซลล์และยีนบำบัด และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ อันเป็นภาคธุรกิจเป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0

แฟ็คทอรีทอล์ค เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2547 โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ไอทีและบริการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตาม GxP หรือกฎข้อบังคับด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่นเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์การแพทย์ ยาสมุนไพร เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เครื่องสำอาง และอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ หลักปฎิบัติด้าน Good ‘x’ Practices ( GxP)

ได้แก่ แนวทางการผลิตที่ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม (GMP) แนวทางการจัดทำห้องปฏิบัติการที่ดี เพื่อป้องกันการเจือปน กันเชื้อโรคที่อาจเข้ามาห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice) และแนวทางการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี เพื่อการติดตามปรับปรุงคุณภาพ และเทคนิคในการพัฒนาที่ทดลองเกี่ยวกับยาและสารประกอบอื่น ๆ (Good Clinical Practice) เป็นต้น  

ดังนั้น แฟ็คทอรี่ทอล์ค จึงมีเป้าหมายที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ เหล่านี้ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคได้ยกระดับการดำเนินงานโดยนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นโครงการที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีความคืบหน้าไปอย่างมาก รวมถึงมาตรการด้านภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ช่วยลดภาษีสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และมาตรการจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทย ทำให้เราได้ประโยชน์ในส่วนนี้ในช่วงปีแรกของการดำเนินงาน มาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เราสามารถเริ่มลงทุนและขยายธุรกิจซอฟต์แวร์ของเราในภูมิภาค” นายโฮลท์กล่าว

โครงการไทยแลนด์ 4.0 ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสการลงทุน และต้องการจะใช้ประโยชน์จากมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติของ BOI เพื่อขยายการดำเนินงานและให้บริการแก่ลูกค้าเป้าหมาย

ทั้งนี้ แฟ็คทอรี่ทอล์คจะขยายการดำเนินงานโดยผ่านบริษัทแบทช์ไลน์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ให้บริการด้านซอฟท์แวร์และโซลูชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิตที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องดำเนินงานตามหลัก GxP ทั้งรายเก่าและรายใหม่ การให้บริการของแบทช์ไลน์จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนระบบการผลิต จากวิธีการแบบดั้งเดิมที่ยังต้องใช้กระดาษไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อันทันสมัยได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว โดยจะนำเสนอโซลูชันเชิงดิจิทัลที่ก้าวล้ำบนระบบคลาวด์ ซึ่งจะทำให้ลดความซับซ้อนลง และเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ด้วยการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานมาสู่ระบบดิจิทัลนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ทั้งยังช่วยขยายโอกาสการส่งออกเนื่องจากสามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติสากลของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลจะครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพไปจนถึงการจัดจำหน่าย

นายโฮลท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาอุตสาหกรรม GxP อย่างเวชภัณฑ์ต้องเผชิญความท้าทายในการปรับสู่ยุคดิจิทัลเนื่องจากระบบซอฟต์แวร์แบบเดิมมีต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น แฟ็คทอรี่ทอล์คโดยแบทช์ไลน์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นระดับโลกในราคาที่ย่อมเยากว่ามานำเสนอให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ต้องได้รับการควบคุมให้สามารถได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่จะทำงานบนทั้งระบบคลาวด์และ Internet of Things (IoT) เป็นหลักจึงลดภาระเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ได้ประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ของแบทช์ไลน์ ประกอบด้วยโซลูชันดิจิทัลสำหรับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ กระบวนการการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทลดขั้นตอนงานด้านเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจะแปลงกระบวนการผลิตทั้งหมดให้เป็นระบบดิจิทัล มีระบบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ โดยอัตโนมัติ และมีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมด เป็นไปตามข้อกำหนด GxP

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ขยายฐานธุรกิจของแบชท์ไลน์ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล ด้วยประสบการณ์และความชำนาญจากการทำงานระดับสากลทั้งในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอเครื่องมือและโซลูชันต่างๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะขยายการดำเนินงานของแบชท์ไลน์ในประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรองรับการขยายธุรกิจไปทั่วโลก” นายโฮลท์กล่าว

ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะจัดหาเครื่องมือและจัดวางกลยุทธ์เชิงดิจิทัลที่เหมาะกับภูมิภาคส่วนนี้ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Factorytalk ดูได้ที่ https://factory-talk.com/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BatchLine ดูได้ที่ https://www.batchline.com/

 

เกี่ยวกับแฟ็คทอรี่ทอล์ค

บริษัทแฟ็คทอรี่ทอล์ค เป็นผู้นำด้านไอทีโซลูชันและผู้ให้บริการให้คำปรึกษาชั้นนำด้านการกำกับดูแลคุณภาพในธุรกิจเภสัชกรรมและชีววิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้หลักปฏิบัติด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล GxP ได้แก่เภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์และยีนบำบัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา สมุนไพร เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เครื่องสำอาง และอาหารและเครื่องดื่ม

โดยมีบริษัทลูกอย่างแบชท์ไลน์เป็นผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์ ที่จะเข้ามาแทนที่การบันทึกด้วยเอกสารแบบ Electronic Batch Record (EBR) ทั้งหมด  ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทุ่นค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ รวมทั้งการกระจายสินค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทแฟ็คทอรี่ทอล์คมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานทั่วภาคพื้นเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกาที่ประจำอยู่ในสำนักงานในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และเมืองแดร์สเบอรี สหราชอาณาจักร

ปัจจุบันบริษัททำงานให้กับลูกค้ากว่า 200 รายทั่วโลก โดยนำเสนอบริการการตรวจสอบความถูกต้อง บริการให้คำปรึกษา และการวางระบบสำหรับบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ GxP องค์กรของรัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ

 

Post a comment

9 + 8 =