Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

DITP  เผยแนวทางเจาะตลาดสินค้าออร์แกนิกสาธารณรัฐเช็ก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยสินค้าออร์แกนิกมีโอกาสส่งออกตลาดสาธารณรัฐเช็ก หลังผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ แนะวางแผนทำตลาดเจาะกลุ่มผู้บริโภคให้ชัดเจน ทั้งวัยเด็ก หนุ่มสาว และผู้สูงอายุ แย้มสินค้าไทยที่มีโอกาส มีทั้งเครื่องดื่ม น้ำมันมะพร้าว ผลไม้อบแห้ง ชาสมุนไพร เครื่องแกง

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์ ณ กรุงปราก เกี่ยวกับโอกาสอาหารสุขภาพ และออร์แกนิก ที่มีโอกาสขยายตัว ตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ จึงถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ส่งออกไทย ที่จะทำการศึกษา และวางแผนในการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ได้เพิ่มขึ้น

สมเด็จ สุสมบูรณ์

“ได้รับรายงานมาว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าออร์แกนิก ที่กำลังได้รับความสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทยในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ ที่จะวางแผนในการทำตลาด เพื่อป้อนความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น”

นางสาววิภาวี วรรณพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก กล่าวว่า ในการทำตลาดจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ได้แก่ ลูกค้าวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ เพื่อสร้างฐานลูกค้าแต่ละช่วงวัยและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการได้ตรงตามเป้าหมาย เช่น อาหารโปรตีน หรือวิตามิน แร่ธาตุ ที่ต้องเหมาะสมตามวัย และต้องให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยสินค้าออร์แกนิกของไทยที่มีจุดเด่น และมีโอกาส เช่น เครื่องดื่มจากธัญพืชน้ำนมข้าว น้ำมันมะพร้าว ผลไม้อบแห้ง ชาสมุนไพร สินค้า Superfoods จากสมุนไพรไทย และวัตถุดิบเครื่องแกง เป็นต้น

ทั้งนี้ ล่าสุดมีผลการวิจัยและสำรวจตลาดของบริษัท Nielsen Agency ในกลุ่มร้านค้าปลีก ไฮเปอร์มาเก็ต ซูเปอร์มาเก็ต และร้านขายยา ในสาธารณรัฐเช็ก พบว่า สินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในปี 2563 คือ สินค้าเพื่อสุขภาพ โดยยอดจำหน่ายผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และผลไม้ที่ได้รับความนิยม คือ แอปเปิล และมะนาว ส่วนผักเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และยังพบอาหารออร์แกนิกสำหรับเด็ก ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอาหารเสริมที่มีวิตามิน ไพเบอร์ และแร่ธาตุ

สำหรับแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าอาหารออนไลน์ขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐเช็ก มีจำนวนผู้บริโภคสนใจสินค้าออร์แกนิกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 โดยสินค้าประเภท BIO หรืออาหารชีวภาพ ในร้านค้า E-Shop มียอดซื้อขายร้อยละ 10 ซึ่งในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 30 เป็นสินค้าอาหารเด็กแรกเกิด

ทางด้านแนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในสาธารณรัฐเช็ก ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับอาหารทั่วไปที่วางจำหน่ายในท้องตลาด โดยผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจสินค้าประเภท BIO เพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช เนื่องจากกระแสความต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ของผู้บริโภคชาวเช็ก

Post a comment

12 − eight =