Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เปิดพื้นที่ของคนรักสัตว์เลี้ยง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ 

บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรให้สัตว์เลี้ยงในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ Better Cities for Pets (เมืองที่น่าอยู่ขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยง) นำร่องความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ด้วยการปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ ย่านรามอินทรา เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อสุนัข ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง  

มาร์ส เพ็ทแคร์ ผู้นำธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงด้านสุขภาพ และโภชนาการ มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าสําหรับสัตว์เลี้ยง (A Better World for Pets) โลกที่สัตว์เลี้ยงทุกตัวจะมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และได้รับการยอมรับในสังคม เพราะเราเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงทําให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น  มาร์สจึงต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อม และสถานที่ที่ต้อนรับและเอื้ออำนวยต่อสัตว์เลี้ยง

นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของมาร์ส ที่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี มีชีวิตที่ยาวนาน และมีความสุขในชุมชนที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง จึงนำมาสู่โครงการ Better Cities for Pets ส่งเสริมให้เมืองต่างๆ จัดทำนโยบายและโครงการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสัตว์เลี้ยง เช่น สวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยง และชุมชน รวมถึงมอบความรู้เรื่องการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สำหรับประเทศไทย มาร์ส เพ็ทแคร์ ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม) เพื่อปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะสำหรับสุนัขของกทม ในย่านรามอินทราเพื่อเป็นโครงการนำร่องของสวนสาธารณะที่ต้อนรับสัตว์ลี้ยง และส่งเสริมกิจกรรมนอกบ้านระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามนโยบายของท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ที่ต้องการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน การสร้างเมืองให้เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ก็จะเป็นหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ Better Cities for Pets ของมาร์ส เพ็ทแคร์ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตรให้กับสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมสุขภาวะของสัตว์เลี้ยงที่ดีขึ้น และทำให้สวนสาธารณะเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มคนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นของกทม. อีกทั้งช่วยให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม กทม จึงสนับสนุนให้มาร์ส เพ็ทแคร์ ได้เข้ามามีส่วนปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการจัดพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร

“กทม ขอขอบคุณมาร์ส เพ็ทแคร์ ที่มีความมุ่งมั่นสร้างสวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง และส่งเสริมให้เกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยง และชุมชน ผมหวังว่า BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ โฉมใหม่นี้ จะต้อนรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อมาพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ ต่อไป” นายพรพรหม กล่าว

สำหรับการเข้าปรับปรุงส่วนต่างๆ ของพื้นที่ภายใน BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ มีรายละเอียดหลักๆ ได้แก่ ปรับปรุงป้ายต่างๆ ภายในสวนเพื่อให้ความรู้พร้อมคำแนะนำ เพื่อช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแลสัตว์เลี้ยงและปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิด ชอบในการใช้พื้นที่สาธารณะ ซ่อมแซมทาสีเครื่องเล่นเดิมและเพิ่มเครื่องเล่นใหม่ที่ลานออกกำลังกายสุนัขใหญ่และสุนัขเล็ก และเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น ตู้กดน้ำดื่มของสุนัข กล่องจ่ายถุงใส่มูลสุนัข ม้านั่งยาวรูปกระดูกสุนัขทำจากถุงอาหารสัตว์เลี้ยงรีไซเคิลจากโครงการลดขยะ “แลกแล้วลดเลย” และถังขยะ ซึ่งในงานพิธีส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการออกบูธจากแบรนด์ต่างๆ ของมาร์ส เพ็ทแคร์ อาทิ เช่น Pedigree Cesar และ IAMs เพื่อมอบความสนุก ความบันเทิง รวมทั้งมีบูธจากสัตว์แพทย์ที่จะมามอบความรู้ให้แก่เจ้าของสุนัข และบูธจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่จะมาออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนและฝังไมโครชิพให้กับสุนัขอีกด้วย

“มาร์ส เพ็ทแคร์ ยังคงเดินหน้าโครงการ Better Cities for Pets ในปีต่อๆ ไป เพื่อส่งเสริมการต้อนรับสัตว์เลี้ยงในสวนสาธารณะ และมุ่งหวังที่จะสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ในการสร้างสวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงต่อไป” นายรัชกร กล่าวเพิ่มเติม

Post a comment

14 − nine =