Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

วัตสันเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้หญิงในเอเชีย

วัตสัน ร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำระดับโลก เผยผลสำรวจ “ความเชื่อมั่นของผู้หญิงในเอเชีย” ซึ่งเป็นแบบสำรวจระดับภูมิภาค โดยเก็บความเห็นจากผู้หญิงกว่า 3,100 คน ที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ใน 6 ตลาด ได้แก่ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ผู้ตอบแบบสำรวจได้ให้คะแนนระดับความมั่นใจ รวมถึงเผยถึงปัจจัยที่ช่วยเพิ่มระดับความมั่นใจในตัวของพวกเธอ

มาลีนา ไหง ประธานกรรมการบริหาร เอ.เอส.วัตสัน (เอเชียและยุโรป) กล่าวว่า   “วัตสันมีความผูกพันกับผู้หญิงอย่าง ลึกซึ้งมากว่า 180 ปี เราเชื่อว่า การเป็นตัวของตัวเองในแบบฉบับที่ดีที่สุดของตัวคุณและความงดงามที่แท้จริงจากตัวคุณ ควรเปล่งประกายมาจากภายใน ความมั่นใจเป็นส่วนสำคัญของความงดงามภายใน และเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกด และส่งผลดี ต่อสุขภาพจิต

“วัตสันจึงมอบหมายให้ WISE เป็นผู้ดำเนินการทำแบบสำรวจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้หญิงในเอเชีย เพื่อค้นหาว่าผู้หญิง ต้องการได้รับการสนับสนุนในรูปแบบใดเพื่อช่วยให้พวกเธอรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นและสามารถมีความเป็นตัวของเองในแบบฉบับใหม่ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม” ซึ่งผลการสำรวจพบว่าผู้หญิงเกือบครึ่งในเอเชียขาดความมั่นใจในตัวเอง ทั้งในที่ทำงาน และการ ใช้ชีวิตประจำวัน โดยผู้หญิงในฮ่องกงมีระดับความเชื่อมั่นในตนเองต่ำที่สุด รองลงมาคือไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีนแผ่นดินใหญ่

นอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นอีกว่าการมีสุขภาพที่ดีจากภายในและการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานยังเป็นปัจจัยสำคัญ ในการช่วยให้ผู้หญิงเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ ซึ่งในฮ่องกง ผู้หญิงร้อยละ 52 เชื่อว่าพวกเธอจะสามารถมีความมั่นใจ มากขึ้นได้หากได้รับโอกาสในการปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง

สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเท่าเทียม ให้การสนับสนุน และมีความเป็นมิตรเหมือนดั่งคนในครอบครัวล้วนเป็น สิ่งจำเป็น เมื่อพูดถึงในแง่ของสถานที่ทำงาน ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงจำนวนครึ่งหนึ่งรู้สึกไม่พอใจกับความก้าวหน้า ในอาชีพการงานของพวกเธอ โดยผู้หญิงในฮ่องกงมีระดับความพึงพอใจในเรื่องนี้ต่ำที่สุดในบรรดาผู้หญิงจากทุกตลาด ที่ทำการสำรวจ ผู้ตอบแบบสำรวจเกือบครึ่ง รู้สึกเครียด  เมื่อต้องทำงานในสถานที่ทำงานที่ขาดสมดุลใน การให้ ความสำคัญ เรื่องเพศ พวกเธอคิดว่าความเท่าเทียมทางเพศเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในสถานที่ทำงานที่จะช่วย ให้ผู้หญิงรู้สึกดี และสบายใจ นอกจากนี้ พบว่า ผู้หญิงกว่า 30%ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทของตนอย่างเพียงพอ ซึ่งการสนับสนุนอันดับต้นๆ ที่พวกเธอต้องการ คือ การสนับสนุนเรื่องการให้คำปรึกษา การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการ ความเครียด และความสำเร็จ ใน อาชีพ การงาน ตลอดจนการจัดให้มีกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่างๆ

นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในตลาดเอเชียยังทำให้ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นได้รับการศึกษาที่ดี  หากแต่ไม่ได้รับการ สนับสนุนที่เหมาะสม ในการประกอบอาชีพของพวกเธอ โดยร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสำรวจเหล่านี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และร้อยละ 95 เชื่อว่าพวกเธอสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้ แต่ในขณะที่ร้อยละ 76 พบว่าเป็นเรื่องยากในการที่จะทำงานให้เก่งในที่ทำงาน ในขณะที่ก็ต้องทำหน้าที่ดูแลครอบครัวไปด้วย ซึ่งเป็นเรื่อง ท้าท้า สำหรับพวกเธอในการสร้างสมดุลระหว่างบทบาทนี้

“ผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่า การมีสถานที่ทำงาน ที่มีความเท่าเทียม ให้การสนับสนุน ตลอดจนความเป็นมิตรและมีความเอื้ออาทรในการทำงาน เป็นสิ่งที่ผู้หญิงในปัจจุบันต้องการ และเรามีความกระตือรือร้น ที่จะเป็นผู้นำโดยการเป็นแบบอย่างผ่านการดำเนินงานใน 11 ตลาดในเอเชีย ซึ่งร้อยละ 77 ของพนักงานทั้งหมดของเราราว 63,000 คน เป็นผู้หญิง ชี้ให้เห็นว่าวัตสันมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้ทุกคนรู้สึกได้รับการยอมรับ มีคุณค่า ได้รับการชื่นชม เรายังสนับสนุนให้ทุกคนมาทำงานด้วยพลังกายและพลังใจที่เต็มเปี่ยม แต่ละคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนา อาชีพที่เท่าเทียมกัน

ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่เป็นมิตร เราสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ร่วมกันกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุน พร้อมเสริมพลัง และศักยภาพให้กับผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้บรรดาคุณแม่ที่ทำงานนอกบ้านสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิต การทำงานและชีวิตครอบครัวของพวกเธอได้อีกด้วย”

ความสวยคืออะไร? สวยจากภายในต่างหากคือสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้น

ในฐานะแบรนด์ที่เชื่อถือได้สำหรับผู้หญิง วัตสันมีความภาคภูมิใจเสมอที่ได้เข้าใจถึงความชอบของผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสองปีที่ท้าทายกับการแแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราทุกคน วัตสันมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าใจว่าการรับรู้ในเรื่องความงามของผู้หญิงในกลุ่มลูกค้าประจำของเรากว่า 100 ล้านคน มีการพัฒนาขึ้นไปอย่างไร

จากแบบสำรวจอีกชิ้นเมื่อเร็วๆ นี้ วัตสันได้ใช้หัวข้อแบบสำรวจว่า ‘What is Beautiful’ ซึ่งสัมภาษณ์ผู้หญิงมากกว่า 11,000 คน ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี จาก 12 ตลาดทั่วเอเชียและยุโรป เพื่อเข้าใจว่าพวกเธอให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไร รวมถึงมีการให้คำนิยามความสวยในแบบของพวกเธอว่าอย่างไรภายหลังการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว ร้อยละ 75 เห็นด้วยว่า ความงามจากภายในมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 96) รองลงมาคือมาเลเซีย (91%) ไทย (86%) ฮ่องกง (83%) และไต้หวัน ( 82%)

เมื่อถามถึงการให้คำจำกัดความของคำว่า ‘สวย’ พวกเธอต่างมองว่า การดูแลสุขภาพจากภายในเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตามมาด้วยเรื่องของความรู้สึกมั่นใจและการมีความสุข ตามลำดับ

“ผลการสำรวจดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับผล ‘แบบสำรวจความเชื่อมั่นของ ผู้หญิงในเอเชีย ’ ของเรา ซึ่งเผยให้เห็นว่าการมีสุขภาพที่ดีจากภายในนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความมั่นใจ และมีความสำคัญ ต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ”

แคมเปญ ‘The New Beautiful’ เพื่อส่งเสริมความงามจากภายในของผู้หญิง 

แบบสำรวจดำเนินต่อไปว่า ‘แล้วอะไรคือสิ่งที่งดงามที่สุดในชีวิต’ เกือบครึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจมองว่า สิ่งที่งดงามที่สุด ในชีวิต ของพวกเธอ คือ การทำดีต่อผู้คนรอบข้าง ชุมชน และแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่

มาลีนา ไหง เชื่อว่าในขณะที่ลูกค้าของเรากำลังค่อยๆ ฟื้นตัวจากวิกฤตโรคระบาด ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเสริมสร้าง พลังและศักยภาพให้กันและกัน “ผลการสำรวจได้สร้างนิยามใหม่ของความสวยให้เกิดขึ้นในการรับรู้ของผู้คนการทำความดี กลาย เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้คนรู้สึกดี สวย และมีความมั่นใจ ดังนั้น การเพิ่มความมั่นใจในตัวเองของผู้หญิงจึงไม่ใช่แค่การ มีความงามแต่ภายนอกอีกต่อไป แต่เป็นการช่วยให้ผู้หญิงเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก

“ด้วยเหตุนี้ วัตสันจึงเปิดตัวแคมเปญ ‘The New Beautiful’ เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงหันมาเสริมสร้างพลังและศักยภาพ เพื่อให้ตัวเอง Look Good. Do Good. Feel Great ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั่วทั้งเอเชีย โดยจะครอบคลุม ทั้งหมด 3 ธีม ได้แก่ Go Green, Good Smile และ Go Empower ซึ่งมีเป้าหมายในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันกับสมาชิกของเรา ซึ่งมีกว่า 100 ล้านคนในเอเชีย”

โครงการต่างๆ จะเริ่มเปิดตัวในตลาดเอเชียหลายแห่งเร็วๆ นี้ โดยในฮ่องกง จะมีการจัดสัมมนาออนไลน์ ‘Go Empower’ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้หญิงในการสร้างแบรนด์ธุรกิจของตัวเอง โดยจะเปิดลงทะเบียนให้เข้าร่วม การสัมมนาในวันที่ 8 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันสตรีสากล

ในอินโดนีเซีย จะมีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ ‘Girls Support Girls’ ขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในขณะที่ในฟิลิปปินส์ วัตสันได้ร่วมมือกับ Operation Smile เพื่อเปิดตัวโครงการ ‘Women in Medicine’ เพื่อเสริมพลังและศักยภาพให้กับผู้หญิงในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยอาสาสมัครทุกคนที่เข้าร่วมภารกิจทางการแพทย์ เป็นผู้หญิง เพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ให้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง

สำหรับประเทศไทยได้ส่งต่อความมั่นใจและความเท่าเทียมด้วยกิจกรรมจำหน่ายโบว์สีเขียว (Green Ribbons)  เพื่อมอบรายได้ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีในประเทศไทยผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน พร้อมกับมีการแชร์ครีเอทีฟวิดีโอ ‘YOU ARE WHAT YOU BELIEVE’ ซึ่งเป็นเรื่องราวในการส่งต่อสิ่งดีๆ เพื่อคนรอบข้างผ่านนักกีฬาหญิง นักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่และไทยดีไซเนอร์ พร้อมกับผู้มีชื่อเสียงและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อ ส่งต่อแรงบันดาลใจ ให้กับผู้หญิงไทยทั่วประเทศ ส่วนในตลาดอื่นๆ เช่น จีนแผ่นดินใหญ่ สิงคโปร์ และไต้หวัน จะมีการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังหญิง รวมถึงการพูดคุยเรื่องสุขภาพ ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมบน ช่องทางโซเชียล รวมถึงมีเซอร์ไพรส์ต่างๆ สำหรับลูกค้าผู้หญิงภายในร้านของวัตสัน

“ที่วัตสัน เราเชื่อมั่นใน The New Beautiful ความงามรูปแบบใหม่ที่ดีสำหรับทุกคน สำหรับเราแล้ว ความสวยที่เปล่งประกายจากภายในเป็นวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเองและผู้อื่น มันคือวิถีชีวิตของเรา สิ่งที่เราเป็น และสิ่งที่เราสามารถเป็นได้ ความสวยงามอยู่ในตัวเราทุกคน และสำหรับเราทุกคน” มาลีนา ไหง กล่าวสรุป

ติดตามครีเอทีฟวิดีโอ ‘YOU ARE WHAT YOU BELIEVE’ ได้ที่ FB Page : watsonsthailand

Post a comment

thirteen + eighteen =